Procura de ligazóns externas

Pódense usar caracteres comodín como "*.wikipedia.org". Cómpre, polo menos, un dominio de nivel superior; por exemplo, "*.org".
Protocolos soportados: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (úsase http:// como predeterminado se non se especifica ningún protocolo).

Procura de ligazóns externas