Expandir os modelos

Expandir os modelos
Esta páxina especial toma texto e expande todos os modelos dentro del recursivamente. Tamén expande as funcións de análise como {{#language:…}} e variables como {{CURRENTDAY}}. De feito, expande case calquera cousa entre dúas chaves.