Procurar ficheiros duplicados

Procurar ficheiros duplicados a partir do valor de hash (un mecanismo de comprobación).