Que é eTwinning?

De Formación - eTwinning Galicia


Introdución


Que é eTwinning?

eTwinning forma parte de Erasmus+, o programa da Unión Europea en materia de educación, formación, mocidade e deporte. O seu obxectivo principal é promover o contacto e a colaboración entre centros escolares do mesmo país ou de distintos países europeos. Facilita unha contorna para o desenvolvemento profesional docente, o intercambio de ideas e para realizar proxectos educativos sobre calquera tema do ámbito escolar, baseados no traballo en colaboración, o desenvolvemento das competencias clave, o uso das TIC e a potenciación da dimensión europea.

Hai que destacar os aspectos positivos destas asociacións: o sentido de creación de comunidade con outros centros; as posibilidades de aprendizaxe entre pares, ben sexa entre docentes ou entre o alumnado; pero sobre todo, a posibilidade de compartir ideas e experiencias para o crecemento persoal ou colectivo dentro da sociedade europea.

eTwinning comezou no 2005 como parte fundamental do programa eLearning da Unión Europea para a integración das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) nos sistemas de educación e formación de Europa. Desde 2014 está integrado no programa Erasmus+, dentro da Acción KA2: Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas.


Estrutura do programa

Países participantes:

Países participantes
 • eTwinning diríxese a todos os Estados membros da Unión Europea: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Romanía, Reino Unido, República Checa e Suecia.
 • Tamén poden participar Albania, Antiga República Iugoslava de Macedonia, Bosnia e Hercegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia e Turquía.
 • eTwinning Plus é unha extensión do programa que comprende oito países «veciños de Europa»: Armenia, Acerbaixán, Xeorxia, Moldavia e Ucraína, que son parte da Asociación Europea Oriental; así como Tunisia, Xordania e Líbano que forman parte da Asociación Euromediterránea (EUROMED). No 27/09/19 desaparece o portal específico "plus.etwinning.net" ficando integrado en "www.etwinning.net".


eTwinning está organizado a nivel europeo polo Servizo Central de Apoio (SCA), con sede en Bruxelas (www.etwinning.net) e a nivel nacional está coordinado polos respectivos Servizos Nacionais de Apoio. En España, o Servizo Nacional de Apoio (SNA) pertence ao Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF) do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, desde onde traballa en coordinación con todas as Comunidades e Cidades Autónomas (www.etwinning.es).


Condicións de participación

Poden participar docentes de:

 • Todos os niveis educativos excepto Universidades e Conservatorios Superiores de Música.
 • Todas as materias. Contempla a interdisciplinariedade e a transversalidade.
 • Lingua de traballo: todas. Entre elas, o galego.
 • Perfil de participantes: docentes, equipos directivos, de orientación, de bibliotecas escolares, asesores de CFR e inspección. Unha vez iniciado un proxecto, o profesorado pode convidar os seus respectivos estudantes á plataforma de traballo dese proxecto.


Datos de rexistros

Centros galegos

En xullo de 2019, a nivel europeo, había:

  90.759 proxectos rexistrados (activos e pechados),
  192.148 centros inscritos,
  693.274 docentes inscritos.


E en Galicia:

  459 centros rexistrados,
  958 docentes inscritos.


Beneficios da participación en eTwinning

Os beneficios do traballo a través de eTwinning son múltiples:

 • Fomenta o sentido de equipo: Ao entrar a formar parte da comunidade eTwinning atoparás un lugar para traballar cheo de docentes que, como ti, queren coñecer e experimentar metodoloxías diferentes. Este é o principal motivo para a participación, a comunidade eTwinning ofréceche as ferramentas e as oportunidades necesarias para compartir con outros docentes e para crear sinerxías que produzan cambios nas aulas e nos centros educativos.
 • Fornece unha contorna segura: Todas e cada unha das persoas que están dentro da plataforma pertencen a un centro escolar, que foi verificado e contrastado polos diferentes SNA. A plataforma eTwinning axuda á conexión de profesorado e alumnado: ofrécenos espazos para desenvolver os proxectos, compartir os produtos, establecer colaboracións dentro dunha contorna segura, controlada e libre de publicidade, que non sempre é fácil de atopar noutro tipo de plataformas ou nas redes sociais.
 • Ofrece oportunidades de desenvolvemento profesional: A plataforma é un lugar onde compartir e crear, xunto con colegas docentes, desde cero e até onde as nosas posibilidades e circunstancias nos permitan chegar. Dentro da plataforma tamén se ofrece formación, seminarios en liña, obradoiros e encontros didácticos que axudan a progresar. É dicir, non é necesario rexistrarse na plataforma única e exclusivamente para a realización de proxectos, tamén podemos aproveitar as oportunidades de desenvolvemento profesional que nos axudan a crecer, ver, formarnos e comezar a crear os cimentos nos que posteriormente poderemos construír un proxecto.
 • Proporciona toda a axuda necesaria: Desde a plataforma, a través do correo interno, das tarxetas de proxecto e dos foros, podes atopar todo o apoio que necesites. Tamén che axudarán o SNA e a Embaixada eTwinning, que estarán aí para animar, guiar e acompañarte antes, durante e despois dun proxecto. Un dos grandes beneficios da plataforma eTwinning son todas as posibilidades de asesoramento e axuda que atopamos. Unha das máis importantes será a dispoñibilidade continua do Servizo Nacional de Apoio. Contactar con eles é sinxelo e rápido desde a plataforma: dentro de cada proxecto atópase un apartado que se chama Tarxetas de proxecto, no que podes porte en contacto co SNA para expor calquera dúbida ou pedir orientación.
 • A burocracia é mínima: para rexistrarte en eTwinning tan só terás que facilitar uns pequenos datos sobre o teu centro de traballo e sobre ti como docente. E no momento de rexistrar un proxecto tan só será necesario completar un formulario breve que a propia plataforma ofrece. Esta sinxeleza axuda ao profesorado a ter máis tempo para a planificación creativa e colaborativa do proxecto. Iso si, por motivos de seguridade, a dirección do teu centro deberá confirmar a túa identidade e dar o seu visto e prace para cada proxecto no que participes. Con todo, todo ese proceso de validación tamén é simple e rápido.
 • Dá recoñecemento ao traballo realizado: Todos os proxectos que se leven a cabo dentro da plataforma poden optar a ser recoñecidos con Selos de Calidade ou premios nacionais e europeos. Podes atopar na páxina web do Servizo Nacional de Apoio artigos coa grella de avaliación. Esta información pódenos axudar a crear un "bo proxecto" desde o comezo e tamén a que, tras o seu desenvolvemento, posuamos as evidencias e os produtos necesarios para solicitar o devandito selo e recoñecemento.
 • É motivador para o alumnado: Gozan traballando a través dos proxectos e atopan motivador o contacto con colegas doutros países. O feito de implementar un novo tipo de metodoloxía, procurar a colaboración doutros axentes e a inclusión doutras realidades, fai que o alumnado mostre un interese especial pola aprendizaxe.

Embaixada eTwinning

As Embaixadoras e os Embaixadores son docentes con experiencia en eTwinning e un historial de proxectos de calidade. Teñen a experiencia real de desenvolver na aula proxectos que posteriormente recibiron Selos de Calidade e mesmo premios nacionais ou europeos. Ademais, son entusiastas convencidos das vantaxes de ser un "eTwinner" e están desexando axudar e aconsellar a outros colegas con menos experiencia.

As "Embaixadas" eTwinning están sempre ao servizo de calquera docente que queira comezar, que teña dúbidas no camiño ou que necesite difundir os seus proxectos. Non dubides en entrar en contacto con elas, lembra que a súa misión é axudar.

Esta rede de profesionais ten como labor a difusión de eTwinning e dos seus beneficios así como a formación de profesorado, tanto presencial como en liña, a través de obradoiros en CFRs, presentacións en congresos e xornadas, ou asesoramento mediante o contacto directo. A rede inclúe docentes de toda Europa e de todos os niveis: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional e Escolas de Idiomas.


Entre as tarefas que realizan, están:

 • Colaborar co Servizo Nacional de Apoio (SNA) e coas Comunidades Autónomas na formación e o apoio de docentes.
 • Ser referente para docentes en aspectos pedagóxicos e técnicos.
 • Xerar interacción entre "eTwinners".
 • Difundir os proxectos da zona e dar apoio cando se precise.
 • Ampliar e profundar no coñecemento do programa e da plataforma.
Procurar embaixadores


Ligazóns útiles:


Dentro da plataforma eTwinning Live podemos procurar e contactar con persoas da rede eTwinning. Se filtramos por tipo de usuario "Embaixador", atoparemos docentes coa devandita misión. Ademais, pódese orientar a procura establecendo criterios de país, Comunidade Autónoma, etc.


Máis información

Fontes


Licenza

Por Marcos Vence Ruibal e Carmen Fernández Vázquez (Embaixada eTwinning Galicia) a partir dunha obra de Javier Ramos Sancha e Julián Sánz Mamolar (INTEF).

Creative Commons Recoñecemento Non-comercial Compartir igual 4.0