Recoñecementos en eTwinning

De Formación - eTwinning Galicia

Recoñecemento como horas de formación en Galicia

A Consellería de Educación regulou no ano 2016 o recoñecemento da participación dos docentes en proxectos europeos. O profesorado participante en proxectos eTwinning pode solicitar o recoñecemento como horas de formación permanente do profesorado xuntando certificación segundo o anexo V que aparece na Resolución, ao que deberá anexar unha memoria da actividade que inclúa relación de obxectivos que ten que acadar e evidencias que sustenten o proxecto. Os proxectos que acrediten que teñen recibido o selo de calidade nacional ou europeo estarán exentos da entrega da memoria da actividade. Certifícanse entre 10 e 40 horas según a duración do proxecto e atendendo á cualidade de socio fundador ou ben anexado.

Recoñecemento como horas de innovación en Galicia

No curso 2020/2021 lanzouse dentro do Plan Proxecta unha liña de traballo con eTwinning. O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que fomenten o traballo cooperativo, interdisciplinar e competencial O profesorado interesado en levar a cabo un proxecto que teña por tema o patrimonio cultural material ou inmaterial, podería participar na próxima convocatoria do Plan Proxecta na modalidade Patrimonio cultural europeo en colaboración no programa eTwinning pertencente a Educación patrimonial. Deste xeito, cun proxecto de calidade, obtería a certificación como innovación educativa.

Os selos de calidade

Os Selos de Calidade eTwinning entréganse como recoñecemento ao traballo dos docentes en proxectos que alcanzaron uns niveis determinados de calidade. A calidade dun proxecto non se basea na súa complexidade, nin na súa duración, nin na sofisticación das ferramentas usadas. Hai proxectos que recibiron este galardón, uns de dous anos e outros de dous meses; con dous socios e con dez; con ferramentas novas e con ferramentas coñecidas e sinxelas.

O proxecto é avaliado segundo cinco criterios de calidade:

 • Innovación pedagóxica e creatividade.
 • Integración curricular.
 • Colaboración entre centros escolares asociados-
 • Uso da tecnoloxía.
 • Resultados, impacto e documentación.

Os criterios de calidade son comúns a todos os países participantes en eTwinning. Estes criterios pretenden ser unha guía para os docentes á hora de planificar os seus proxectos.

A continuación, compartimos ligazóns a artigos do SNA español sobre os criterios de calidade e sobre a grela de avaliación de selo de calidade.

 1. Artigo sobre a obtención do Selo de Calidade Nacional
 2. Grella de avaliación do Selo de Calidade Nacional
 3. Vídeo sobre criterios de calidade


Selo de Calidade Nacional

Selo de Calidade Nacional

Outorgado polo Servizo Nacional de Apoio de cada país. En España, actualmente, poden ser solicitados e entregados ao longo de calquera momento do ano. Os proxectos que se presentan deben cumprir estes requisitos:

 1. Os obxectivos e o plan de traballo debe ser común a todos os socios e socias do proxecto.
 2. O proxecto ten que estar terminado ou en vías de finalización.
 3. O/A docente solicitante do selo debe ter unha participación activa no proxecto.
 4. Debe detectarse un certo grao de colaboración entre socios que debe estar documentado.
 5. Deben facerse visibles os resultados do proxecto.


Solicitude do Selo de Calidade


A solicitude do Selo de Calidade faise no eTwinning Live, na sección Proxectos. Debe solicitalo individualmente cada participante.


Selo de Calidade Europeo

Selo de Calidade Europeo

O Selo de Calidade Europeo é un recoñecemento que se outorga de oficio se:

 1. Polo menos dous socios de diferentes países recibiron o Selo de Calidade Nacional e
 2. Foron propostos para o Selo de Calidade Europeo polo menos por un SNA.

Se ben non é necesario solicitalo, no caso de que esteas interesado en optar a él, tes que estar atento ou atenta a solicitar o Selo de calidade Nacional antes dunha data (normalmente nos primeiros días de xullo) que publica cada ano o SNA.

Premios Nacionais

Cada ano publícase a convocatoria dos Premios Nacionais eTwinning. A convocatoria recolle diferentes categorías. Os requisitos para presentarse son:

 • Ter recibido Selo de Calidade Nacional pola realización dun proxecto internacional (alomenos un socio ou socia extranxeiro).
 • Que o proxecto polo que se solicita tivese actividade no curso escolar anterior ao ano da convocatoria.
 • Que o proxecto non tivese recibido Premio Nacional con anterioridade.

A convocatoria é pubicada polo Ministerio de Educación e a solictude se realiza de modo telemático na súa sede electrónica. Se queres manterte ao tanto das convocatorias, podes subcribirte aos boletíns do SNA

Premios europeos

Os Premios Europeos son en eTwinning o recoñecemento máis importante dun proxecto. Cada ano publícase a convocatoria dos Premios Europeos eTwinning. A convocatoria recolle diferentes categorías. Os requisitos para presentarse son:

 • Ter recibido Selo de Calidade Europeo.
 • Ter estado activos no ano anterior á súa candidatura.

A solicitude se leva a cabo no escritorio de eTwinning Live.

Este artigo do Servizo Central Europeo recolle información sobre o tema:

Máis información

Fontes