Seguridade en Internet

De Formación - eTwinning Galicia

Falar da calidade dun proxecto eTwinning leva emparellado que sexa un proxecto seguro. A seguridade da contorna de traballo depende, en gran parte, da nosa competencia dixital e daquela reflexión que persigamos no alumnado, de cara a que se converta nunha cidadanía responsable no uso da rede.


eTwinning e a seguridade en liña

A concienciación sobre este particular adquírese na propia práctica. eTwinning achega unha metodoloxía de traballo idónea para que os nosos nenos e nenas, ao noso lado, vaian descubrindo como optimizar a súa participación en liña.

No artigo eTwinning y la seguridad en línea (eSafety) descubriredes, no portal do SCA, como a plataforma deste programa ofrece unha contorna segura que nos pode axudar neste labor.


Documentos que apoian a necesidade da eSafety escolar

Cómpre que nos apoiemos en investigacións previas e nas recomendacións que delas se derivan, de cara a que o noso compromiso con este tema se reflicta nun proxecto de calidade. Nese sentido, recomendámosvos que coñezades que:


Normativa sobre a protección de datos

O respecto aos datos persoais está regulamentado. Aprender e ensinar no uso adecuado deste compromiso é unha obriga da escola do século XXI, axudan, neste sentido, os seguintes recursos:

  • Tú decides en Internet é un espazo web da Axencia Española de Protección de Datos. Nel diríxese aos xoves para ofrecer recursos, axudar nas consultas e xestionar as queixas e necesidades relativas á protección dos datos persoais.
  • A Consellería de Educación dispón dun Protocolo de Protección de Datos para os centros educativos.


A seguridade, un problema de todos

A conciencia mundial sobre este tema, ten levado á creación do Día da Internet Segura, efeméride que se celebra en febreiro, cada ano, para poñer, na nosa man, a posibilidade de repensar a nosa actitude de cara ao uso da rede e dos datos que nela manexamos. Promovido pola rede Insafe/Inhope e co apoio da Comisión Europea procura un uso seguro e positivo das tecnoloxías dixitais, especialmente entre os xoves.

Para ter un maior coñecemento sobre o tema, podes acceder aos seguintes materiais:

A continuación compartimos unha serie máis de recursos para mellorar a competencia dixital, sendo usuarios responsables e formadores comprometidos:

CO FOCO NO MENOR:

  • Internet Segura for Kids, unha iniciativa da Oficina de Seguridade do Internauta, co obxectivo de fomentar a cultura da seguridade en Internet entre os nenos e nenas. Dispón de guías sobre diferentes aspectos como o ciberacoso, ciberbullying, grooming…
  • Chaval.es é unha iniciativa da Secretaría do Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información (Minetur) e ten como obxectivo minorar a fenda dixital entre adultos e menores no uso das TIC.

CO FOCO NA FAMILIA, TITORES LEGAIS E DOCENTES:

  • Familias conectadas pon á disposición dos pais, nais, titores e docentes artigos sobre navegación segura en Internet.
  • Seguridad en Internet é un monográfico do Observatorio Tecnolóxico que analiza a situación actual do tema e enfatiza os medios para un acceso seguro.
  • Internet en familia é un portal promovido pola fundación Cibervoluntarios e Telefónica para a formación das familias de cara á navegación segura.
  • Fundación Alia2 persegue informar aos docentes e ás familias, crear ferramentas que detecten e erradiquen contidos e comportamentos ilícitos...